ebook Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Komentarz - Michał Waszkiewicz,Radosław Tymiński,Anna Augustynowicz,Alina Budziszewska-Makulska

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Komentarz

Komentarz do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją wyjaśniającą przepisy ustawy regulu­jącej tak istotny element systemu opieki zdrowotnej. Diagnostyka laboratoryjna odgrywa coraz większą rolę we współczesnej medycynie i nie ma wątpliwości, że jej znaczenie będzie nadal wzrastać.

Diagności laboratoryjni znacznie częściej i w coraz większym stopniu bezpośrednio uczestniczą w procesie leczenia. Ponadto, ich osobisty kon­takt z pacjentem nabiera charakteru podobnego do relacji, jakie łączą pacjenta z lekarzem czy pielęgniarką. Tym bardziej uzasadnione jest przy­gotowanie publikacji tak szeroko omawiającej prawne i organizacyjne aspekty działania diagnostów laboratoryjnych i medycznych laboratoriów diagnostycznych w polskim systemie prawa.

Komentarz do ustawy rządzi się swoistymi zasadami redakcji, niemniej jednak autorzy starali się napisać go tak, by stanowił on również praktycz­ny poradnik, pomocny na co dzień kierownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych, diagnostom laboratoryjnym oraz innym osobom wyko­nującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w wyjaśnianiu bieżących wątpliwości prawnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj