ebook Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Wyd. III - Jerzy B. Karski

Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Wyd. III

Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, „na miejscu" należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strategicznych decyzji w zakresie zdrowia publicznego odpowiadających dobrze rozpoznanym po­trzebom zdrowotnym na terenie działania organów samorządowych, jak dowiodły doświadczenia „unijne", w istotny sposób wspiera działania służb me­dycznych we wspólnym wysiłku na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności.

Publikacja Jerzego Karskiego jest przydatnym kompendium niezbędnej wiedzy o współczesnych problemach zdrowia publicznego służącej wykorzysta­niu potencjału intelektualnego i materialnego środowisk samorządowych dla konstruowania adekwatnych programów zdrowotnych. Liczne aneksy ak­tów normatywnych i uzupełniające dane bibliograficzne odnoszące się do przedmiotu opracowania są cennym jego uzupełnieniem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj