ebook Otyłość u dzieci -

Otyłość u dzieci

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    PZWL

  • Format:MOBI + EPUB
Autorzy omawiają wszystkie najważniejsze problemy związane ze zjawiskiem otyłości u dzieci i młodzieży. Część I jest poświęcona zagadnieniom fizjopatologii i epidemiologii otyłości u dzieci, a częścią II - różnym aspektom klinicznym oraz prewencji i leczeniu otyłości u dzieci. Obejmuje rozdziały dotyczące m.in. oceny klinicznej, nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka otyłego, opieki psychologicznej, metod terapii farmakologicznej i chirurgicznej oraz roli lekarza rodzinnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj