ebook Materiał wyrazowo obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - Grażyna Krzysztoszek,Małgorzata Piszczek

Materiał wyrazowo obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek s, z, c, dz i utrwaleniu ich w sylabach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj