ebook Koleżeńskie doradztwo, czyli o kulturze uczenia się od siebie nawzajem - Agnieszka Chmielewska-Długosz

Koleżeńskie doradztwo, czyli o kulturze uczenia się od siebie nawzajem

Autorka książki, czyniąc punktem odniesienia doświadczenia niemieckich pedagogów i nauczycieli w zakresie koleżeńskiego doradztwa, stara się odpowiedzieć na pytanie, na czym polega istota wspomnianej koncepcji sytuowanej tradycyjnie wśród metod superwizji i coachingu. Tematyka książki koncentruje się na zagadnieniu warunków kształtowania nauczycielskiego profesjonalizmu. Nowe, rozszerzone modele profesjonalizmu podkreślają znaczenie refleksji i krytycznej świadomości zawodowej w pracy pedagogów. Jedną z rozpowszechnionych w Niemczech metod umożliwiających podejmowanie refleksji nad własnym działaniem zawodowym jest koleżeńskie doradztwo. Adresatami książki są nauczyciele i pedagodzy praktycy, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz badacze problemów pedeutologii

Dodaj komentarz


To bardzo ciekawa książka. O metodach koleżeńskiego doradztwa słyszałam ze dwa razy w czasie studiów, ale były to napomknięcia, które nie zawierały zbyt wielu informacji. Ta książka wyjaśniła mi wreszcie wszystkie moje wątpliwości.

Aleksandra Skibińska - 6 kwietnia 2013 14:02

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj