ebook Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów - Marek Kulesza

Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów

Rekomenduję bez żadnych zastrzeżeń rozprawę pana Marka Kuleszy do druku i szerokiego rozpowszechnienia. Ujawniono w pracy obszary dysfunkcji w środowisku szkoły i wynikające stąd konsekwencje rozwojowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Także proponowane możliwości zmiany – modyfikacji w formie publikacji powinny dotrzeć do środowisk naukowych, szerokich kręgów instytucji i osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną w kraju. Z recenzji wydawniczej prof. zw. Dr hab. Krystyny Marzec-Holka

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj