ebook Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna - Ryszard Nycz,Jan Kordys

Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna

Książka jest rezultatem dociekań interdyscyplinarnych – od filozofii języka po psychoanalizę, które opowiadają o przygodach umysłu. Odwołują się do jego aktywności ujawniającej się w codziennych zachowaniach, w obserwacjach oraz eksperymentach neuropsychologów, w czynach bohaterów Homera czy dziele Prousta. Książka prezentuje również główne nurty w humanistyce XXI stulecia i wskazuje istotne tematy z innych dziedzin, które wpływają na tę pierwszą.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj