ebook Speculum Linguisticum Vol. 2 - Jan Wawrzyńczyk

Speculum Linguisticum Vol. 2

Od redaktora Tom drugi Speculum Linguisticum, który ukazuje się już w kilka tygodni po wydaniu przez BEL Studio tomu pierwszego, zawiera 12 artykułów o różnorodnej tematyce filologiczno-lingwistycznej (polonistycznej, slawistycznej, anglistycznej, ogólnojęzykoznawczej,a także ugrofińskiej). Teksty ułożone zostały tym razem w kolejności alfabetycznej według nazwisk Autorek / Autorów. Grupa badaczy z Polski i Rosji prezentuje ze swojego aktualnego warsztatu twórczego nowości, które, wydaje się, są interesujące, godne uwagi nie tylko bibliografów i bibliometrów. Trudno i niezręcznie byłoby tutaj, w przedmowie od redaktora, wyróżniać z owych 12 tekstów którykolwiek, nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na obszerną pracę Katarzyny Wojan - najcelnieszy w kilkuwiekowych dziejach polskiej filologii esej poświęcony pięknemu językowi fińskiemu (niesłusznie w wielojęzycznej Europie mało dostrzeganemu).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj