ebook Kontaminacje leksykalne. Struktura - sens - pragmatyka - Krystyna Ratajczyk

Kontaminacje leksykalne. Struktura - sens - pragmatyka

Monografia jest poświęcona kontaminacji leksykalnej jako zjawisku językowemu oznaczającemu łączenie nie tylko wyrazów, lecz także jednostek leksykalnych obejmujących frazeologizmy. Autorka analizuje strukturę, sens i pragmatykę kontaminacji. Omawia zagadnienie w kontekście dynamicznego rozwoju języka współczesnych mediów, zwłaszcza w zakresie słowotwórstwa. Materiał badawczy pochodzi z języka rosyjskich i polskich mediów z lat 2008-2014 (z materiałów prasowych, informacyjnych programów telewizyjnych oraz innych środków przekazu elektronicznego). Prezentowane badania prowadzą do wniosku, że współcześnie formacje kontaminacyjne to często zamierzone chwyty stylistyczne pozostające na usługach dowcipu językowego.Wstęp 10 1. Stan badań 16 2. Język w mediach 17 2.1. Nagłówek prasowy 21 2.2. Teksty precedensowe 24 2.3. Tekst reklamowy 27 2.4. Komentarze internautów. Wypowiedzi ustne 30 3. Charakterystyka kontaminacji leksykalnej w lingwistyce 31 3.1. Aspekt strukturalny 31 3.1.1. Węzeł kontaminacyjny 33 3.2. Aspekt semantyczny 36 3.3. Przyczyny powstawania kontaminacji 39 3.4. Inne nazwy kontaminacji, typy 40 3.5. Zjawiska pokrewne 41 3.6. Definicja kontaminacji przyjęta w rozprawie 43 Rozdział I. Struktura kontaminacji leksykalnych 48 Wprowadzenie 48 1.1. Kontaminacje wyrazowe 51 1.1.1. Kontaminacje jednowęzłowe 51 1.1.1.1. Kontaminacje jednowęzłowe z węzłem w śródgłosie 51 1.1.1.2. Kontaminacje jednowęzłowe z węzłem w nagłosie 66 1.1.1.3. Kontaminacje jednowęzłowe z węzłem w wygłosie 71 1.1.2. Kontaminacje wielowęzłowe 73 1.1.3. Kontaminacje z węzłem zerowym 82 1.1.4. Rozwinięcie skrótu 85 1.1.5. Kontaminacja skrótów 86 1.1.6. Kontaminacje mieszane (wyrazowo-graficzne) 87 1.1.6.1. Kontaminacje wyrazu ze skrótem. Wyróżnienie graficzne skrótu 87 1.1.6.2. Kontaminacje dwóch wyrazów. Graficzne wyodrębnienie jednego z nich 89 1.1.6.3. Kontaminacje dwóch wyrazów. Graficzne wyodrębnienie części jednego z nich 92 1.1.7. Wnioski 94 1.2. Kontaminacje graficzne 95 1.2.1. Nawias 95 1.2.2. Dekompozycja 101 1.2.3. Wyróżnienie kolorem (gra z kolorem) 105 1.2.4. Czcionka, znak i symbol graficzny 108 1.2.5. Wnioski 123 1.3. Kontaminacje frazeologiczne 124 1.3.1. Kontaminacje frazeologizmu z wyrazem 126 1.3.2. Kontaminacje dwóch frazeologizmów 180 1.3.2.1. Kontaminacja właściwa 180 1.3.2.2. Połączenie liniowe (uzupełnienie jednego frazeologizmu drugim) 186 1.3.3. Wnioski 188 Podsumowanie 189 ROZDZIAŁ II. Sens i pragmatyka kontaminacji leksykalnych 194 Wprowadzenie 194 2.1. Sens a znaczenie. Definicja kognitywna. Konotacja 195 2.2. Pragmatyka językowa 197 2.2.1. Nadawca i odbiorca w komunikacji masowej 198 2.1. Funkcje kontaminatów 200 2.3.1. Pragmatyka kontaminacji leksykalnych. O ekspresywności języka 201 2.3.2. Kontaminacje o funkcji pragmatycznej (ekspresywne, wartościujące) 203 2.3.2.1. Kontaminacje żartobliwe 203 2.3.2.2. Kontaminacje żartobliwe z wyrazem aprobaty 229 2.3.2.3. Kontaminacje żartobliwo-reklamowe (reklama oraz porada) 244 2.3.2.4. Kontaminacje żartobliwo-ironiczne 249 2.3.2.5. Kontaminacje żartobliwo-ironiczne z odcieniem grubiańskości lub wulgarności 267 2.3.2.6. Kontaminacje żartobliwe o odcieniu pejoratywnym 268 2.3.2.7. Kontaminacje żartobliwe z odcieniem wulgarności 278 2.3.2.8. Kontaminacje o charakterze satyrycznym 278 2.3.2.9. Kontaminacje z wyrazem aprobaty 279 2.3.2.10. Kontaminacje ironiczne 284 2.3.2.11. Kontaminacje ironiczne o odcieniu pejoratywnym 302 2.3.2.12. Kontaminacje autoironiczne z odcieniem pogardy 331 2.3.2.13. Kontaminacje autoironiczne z wyrazem aprobaty 332 2.3.2.14. Kontaminacje z wyrazem dezaprobaty 332 2.3.2.15. Kontaminacje obraźliwe (pogardliwe) 363 2.3.2.16. Kontaminacje obelżywe (pogardliwe) 370 2.3.2.17. Kontaminacje o trudnym do ustalenia rodzaju i stopniu ekspresji 370 2.3.3. Wnioski 372 2.3.4. Kontaminacje o funkcji nominatywnej 375 Podsumowanie 379 Zakończenie 382 Bibliografia 388 Skróty słowników 398 Skróty wybranych źródeł materiału badawczego 400 Summary 402 Od Redakcji 404

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj