ebook Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu - Ewelina Tyc

Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu

Rozprawa prezentuje szczegółową analizę pierwszego ogólnopolskiego programu śniadaniowego Kawa czy herbata?. Poranny magazyn emitowany był na antenie TVP1 od 1992 do 2013 roku, czyli przez dwadzieścia jeden lat. Był to okres dużych zmian nie tylko w polskiej telewizji, lecz także w ogóle w mediach masowych. „Telewizja na śniadanie”, bo taka idea przyświeca porannym pasmom, jest w Polsce chętnie oglądana. Świadczą o tym zarówno wskaźniki oglądalności, jak i obecność pasma porannego nie tylko w każdej z wiodących stacji telewizyjnych w Polsce, lecz także w stacjach lokalnych (np. TVP Katowice). Praca złożona jest z dwóch głównych części, które podzielone są na szczegółowe rozdziały. W części teoretycznej jest przedstawiony stan badań prac medioznawczych. Są również szeroko opisane metody postępowania, czyli analiza dyskursowa oraz językowy obraz świata, medialny obraz świata i dyskursywny obraz świata. W drugiej zaś części – analitycznej – został opisany materiał audiowizualny programu Kawa czy herbata?. Materiał scharakteryzowano według czterech aspektów wzorca gatunkowego opracowanego przez Marię Wojtak: aspektu strukturalnego, aspektu pragmatycznego, aspektu stylistycznego oraz aspektu poznawczego. W aspekcie strukturalnym została omówiona budowa zarówno całości programu, jak i poszczególnych jego części. W aspekcie pragmatycznym analizą zostali objęci aktorzy analizowanego dyskursu, czyli prezenterzy programu oraz sceny, na której występują, czyli studio. Z kolei w aspekcie stylistycznym charakterystyce zostaje poddany styl indywidualny wybranych gospodarzy programu. W ostatnim aspekcie – poznawczym – przedstawiony zostaje medialny obraz świata, który został stworzony w programie śniadaniowym Kawa czy herbata?. Podjęte w pracy rozważania wpisują się w nurt badań dotyczących lingwistyki dyskursu oraz mediolingwistyki.Spis treści Wstęp / 7 Konteksty teoretyczne i metodologiczne pracy 1. Lingwistyka dyskursu – dyskurs i analiza dyskursowa / 15 2. Językowy, dyskursywny, medialny obraz świata / 24 Telewizja – specyfika medium 1. Dyskurs telewizyjny / 37 1.1. Nadawca / 39 1.2. Odbiorca / 43 1.3. Pozostałe eksponenty / 50 2. Program śniadaniowy jako gatunek telewizyjny / 58 Kawa czy herbata? – dyskursowe studium programu 1. Charakterystyka programu Kawa czy herbata? / 75 2. Zagadnienia szkatułkowej budowy i polimodalności / 79 3. Zagadnienia teatralizacji i autoprezentacji / 113 4. Zagadnienie stylu osobniczego / 141 5. Zagadnienia doboru tematu i wpływu społecznego / 175 Podsumowanie / 197 Aneks / 201 Bibliografia / 203 Indeks osobowy / 219 Summary / 223

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj