ebook Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie - Monika Kocot,Kamil Szafraniec

Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie

W prezentowanej publikacji podjęto problematykę dotyczącą opisu i odbioru zjawisk szeroko pojętej popkultury. Autorzy, prowadząc interdyscyplinarny dialog i konfrontując różne perspektywy badawcze, eksplorują oblicza popkultury w dziedzinach: literatury, filmu, sztuk audiowizualnych i mediów. Wychodząc od tytułowego zagadnienia, otwierają przestrzeń intermedialnego dialogu, który odsłania bogactwo ujęć i (czasami zaskakującą) wielopoziomowość (pop)kulturowych dyskursów we współczesnej humanistyce. Nicią przewodnią tomu jest wzajemne przenikanie się i oddziaływanie na siebie popkultury i kultury wysokiej, zatarcie granic między nimi. Refleksja nad popkulturą stanowi zatem również namysł nad ważnymi przemianami zachodzącymi we współczesnej kulturze: czytelnik ma okazję wspólnie z autorami zastanowić się nad takimi kwestiami, jak wpływ języka potocznego na poezję, związki między filozofią, nauką i komiksem, dialog filozofii i kultury popularnej, gry o sens, związki powieści z tradycją filmowego westernu, charakter zmian w obrębie gatunków dziennikarskich i wiele innych.Wstęp 7 Magdalena Majchrzyk, Mass kultura, popkultura, postkultura – transformacje pojęcia „kultury współczesnej” (zarys problemu) 13 I. Literatura Marianna Chłopek-Labo, Literatura jako projekt, czyli zamysł literacki autora. Na przykładzie utworów Borisa Akunina 25 Radosław Sławomirski, Władimir Wysocki – pomiędzy kulturą wysoką a popularną 35 Natalia Kućma, Logikomiks – filozofia i nauka w komiksie 43 Adam Nowakowski, Tako rzecze Bane. Nadczłowiek w Drodze zagłady Drew Karpyshyna 53 Monika Kocot, Konkretne transgresje, konkretne interferencje – o łamaniu kodów gatunkowych w poezji Edwina Morgana 63 Piotr Pochel, Różewicz i symulakry 77 Katarzyna Mulet, Retoryka popkultury w Pięknych dwudziestoletnich Marka Hłaski 87 Kristjan Mavri, Cormac McCarthy and Popular Culture . A New Old West 97 Anja Mrak, Popculture in postcolonial literature . Motifs of popular culture in Arundhati Roy’s The god of small things and Eden Robinson’s Monkey Beach 109 Malwina Bednarek, Macierzyństwo: błogosławieństwo czy przekleństwo – wprowadzenie do dyskursu feministycznego 119 II. Media Paulina Czarnek, Rozrywka w radiu komercyjnym na przykładzie porannego programu Radia Zet „Dzień Dobry Bardzo” 131 Katarzyna Burska, O analityzmach i syntetyzmach leksykalnych w publicystyce sportowej – na przykładzie peryfraz i uniwerbizmów 141 Zbigniew Bednarek, Język wojny na przestrzeni wieków 155 Martyna Paszkowska, „Poker face”, czyli hiperboliczna (auto)kreacja, czy kreacja hiperboli? – o twórczości Lady Gagi w dyskursie kultury popularnej 167 III. Film Mateusz Mirys, Świat opuszczony przez Boga w serialu The Wire 181 Beata Stefaniak-Maślanka, Baśń, storytelling i popkultura 191 Ewelina Warumzer, Miłość jako metafora szczęścia . Seks, miłość i partnerstwo w polskim filmie 203 Magda Ciereszko, Porno, które pragnie być pop . O przenikaniu elementów popkultury do filmowej pornografii 215 Sabina Kwak, Etykiet(k)a wielkiego miasta . O seksualizacji przestrzeni, utowarowieniu relacji międzyludzkich i regułach damsko-męskich gier w nowoczesnym i ponowoczesnym mieście 227 Noty o Autorach 239

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj