ebook Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna -

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna

Tom IV kontynuuje genologiczną tradycję badań, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem związków, jakie istnieją między gatunkowym zróżnicowaniem uniwersum mowy a formami komunikacji społecznej – dziś i w dawnej Polsce. Autorzy koncentrują się na zagadnieniu komunikacji jako szeroko pojętej transmisji informacji i jej gatunkowych „wcieleń”. Rozważania teoretyczne – im poświęcone są artykuły zamieszczone w części pierwszej pracy – znajdują dopełnienie w analizach i interpretacjach, zarówno gatunków użytkowych, jak i artystycznych, składających się na część drugą tomu. Publikacje te wzbogaca forma dyskusji panelowej, w której badacze starali się uchwycić wykładniki sytuacji poznawczej oraz podstawowych tendencji w tekstologii polskiej, niemieckiej i francuskiej.Spis treści Kształtowanie się systemu transferu informacji w formę dyskursów i gatunków zamknięte (Danuta Ostaszewska) / 9 Część pierwsza Rozważania teoretyczne Aleksander Wilkoń O gatunkach niemających nazwy. Komunikat / 19 Bożena Witosz Interakcyjny model relacji gatunku i dyskursu w przestrzeni komunikacyjnej / 23 Halina Grzmil-Tylutki Gatunek jako kategoria społecznojęzykowa / 33 Maria Wojtak Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych / 44 Romuald Cudak Genologiczne pogranicza i ekwiwalencje / 57 Aldona Skudrzyk Rudymenty gatunków / 67 Jacek Warchala Gatunek jako zamysł perswazyjny. Rozważania nie tylko o reklamie / 75 Ewa Sławkowa Miejsce i rola gatunku mowy w komunikacji międzykulturowej (perspektywa translatologiczna) / 86 Część druga Analizy i interpretacje Ewa Biłas-Pleszak, Katarzyna Sujkowska-Sobisz Strategiczne gry gatunkami — blog i recenzja w witrynach internetowych perfumerii / 97 Jerzy Biniewicz Rodzenie się polskiego dyskursu naukowego. Pragmatyka, struktura i język traktatu Olbrychta Strumieńskiego O sprawie, sypaniu, wymierzaniu y rybieniu stawów / 111 Ewa Błachowicz, Jadwiga Lizak Funkcje pamiętnika w komunikacji społecznej (rekonesans badawczy) / 123 Stanisław Borawski Dwie XVII-wieczne nowiny. O propagandowym użyciu listu prywatnego / 135 Małgorzata Dawidziak-Kładoczna Wielofunkcyjność komentarzy w diariuszach Sejmu Wielkiego / 147 Ewa Ficek Zaczarowana, inspirująca, pouczająca... Jaka jest bajka terapeutyczna? / 159 Beata Grochala Ten sam gatunek w dwóch odmianach — o telewizyjnej i internetowej relacji sportowej na żywo / 169 Magdalena Hawrysz Rozmowy chrystyjańskie Marcina Czechowica jako komunikat kształtujący wspólnotę arian / 181 Maciej Kawka Internet jako źródło plotki / 194 Małgorzata Kita Śmierć wywiadu? Gatunek w ponowoczesnej Polsce / 201 Maria Krauz Wzorzec strukturalny dedykacji drukowanej a model relacji między adresatem i autorem / 214 Iwona Loewe Globalny gatunek w lokalnej odsłonie. Teleecho Ireny Dziedzic / 231 Ewa Malinowska Komunikowanie władzy ze społeczeństwem / 241 Anna Matuszewska Laudacje polskie i niemieckie — podobieństwa i różnice / 251 Małgorzata Nowak-Barcińska Drugie życie gatunku / 266 Danuta Ostaszewska Reportaż — współistnienie kodów: werbalnego i ikonicznego (na materiale tekstów w National Geographic Polska) / 285 Iwona Pałucka-Czerniak Funkcje czasowników pierwszoosobowych w posłowiach do współczesnych polskich publikacji naukowych / 297 Edyta Pałuszyńska Zróżnicowanie zachowań komunikacyjnych rozmówców w gatunkowych realizacjach rozmowy (dyskusja, debata a talk show) / 309 Magdalena Pietrzak „Pozytywnienie” felietonu w drugiej połowie XIX wieku / 321 Romualda Piętkowa Dialog w świecie tekstów naukowych / 332 Olga Przybyla Gatunek listu a kompetencja lingwistyczna i komunikacyjna dzieci upośledzonych umysłowo / 343 Magdalena Steciąg Jak wiele zależy od gatunku, czyli obraz ekologa w wiadomości i reportażu informacyjnym / 356 Agnieszka Szczaus Instrukcja jako forma komunikacji (na przykładzie Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku) / 369 Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz Moduły makrosytuacyjne w radiowej i telewizyjnej debacie publicznej / 383 Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna Komunikacja pracodawców z pracobiorcami w ofertach pracy / 397 Marzanna Uździcka Notatki z wykładu w perspektywie komunikacyjnej / 409 Anna Wojciechowska Protokoły jako świadectwo komunikacji społecznej (rekonesans badawczy) / 425 Olga Wolińska Oświadczenia i deklaracje w komunikacji społecznej A.D. 2007 / 439 Katarzyna Wyrwas Reklama typu homeshopping jako wzorzec dla reklamy wyborczej / 446 Mirosława Ampel-Rudolf Schemat informacyjny gawędy szlacheckiej / 456 Władysława Książek-Bryłowa Elementy „nowiniarskie” w wierszach Wacława Potockiego / 469 Joanna Przyklenk Poznawczy aspekt gatunku — o ślepcu, niedowidzącym i jednookim (na przykładzie epigramatu i gatunków pokrewnych) / 477 Artur Rejter Przeobrażenia gatunków literackich w kontekście komunikacji społecznej (na przykładzie noweli) / 493 Teresa Wilkoń Genologiczne aspekty poematów Gałczyńskiego / 504 Część trzecia Panel dyskusyjny Moderatorzy dyskusji: Maria Wojtak, Zofia Bilut-Homplewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Waldemar Czachur / 515

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj