ebook Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców - Przemysław E. Gębal

Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców

Opracowana w formie podręcznika metodycznego publikacja prezentuje ewolucję polskiej i europejskiej myśli dydaktycznej w zakresie rozwijania kompetencji kulturowych uczących się. Omawia założenia teoretyczne poszczególnych podejść i metod oraz ukazuje ich realizację w praktyce. Zawiera szereg ćwiczeń i zadań do wykorzystania na zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Uwzględnia założenia europejskiego profilu kształcenia nauczycieli języków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj