ebook Jak moje dziecko może nauczyć się logiczno-matematycznego myślenia? - Dimitris Matzarakis

Jak moje dziecko może nauczyć się logiczno-matematycznego myślenia?

Jak moje dziecko może nauczyć się logiczno-matematycznego myślenia

Czasami jest tak, że o dzieciach, które mają naturalne zdolności matematyczne, myśli się jako o szczególnie zdolnych, a te, którym uczenie się przedmiotów ścisłych sprawia większe trudności, uważa się za słabsze...

Bywa, że nawet nauczyciele, nie zawsze do końca świadomie, pracują intensywnie z „mózgami matematycznymi”, a humanistów jakby odrobinę... oszczędzali.

Tymczasem logiczno-matematycznego myślenia można się nauczyć
i trzeba nad nim pracować, co oczywiście nie oznacza, że wszystkie dzieci będą matematycznymi geniuszami, ale z pewnością nie muszą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych i nie muszą się ich bać!

Słowem – każde zdrowo rozwijające się dziecko potrafi rozwinąć w sobie zdolność logiczno-matematycznego myślenia... Tylko musimy mu w tym pomóc...

Dodaj komentarz


Zdecydowanie wolę opierać edukację matematyczna mojego dziecka na zaleceniach prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej niż jakiejś kobiety nie wiadomo skąd. Jej książka jest pełna błędów i może przynieść więcej szkody niż korzyści.

Aleksandra Skibińska - 19 kwietnia 2013 20:59

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj