ebook Visual Studio 2012 i .NET 4.5. - Abhishek Sur

Visual Studio 2012 i .NET 4.5.

Praca z zestawem różnych pojawiających się nowych technologii jest sporym wyzwaniem. Zadaniem pakietu Visual Studio 2012 jest umożliwianie użytkowni-kom programowania i obsługi aplikacji klienckich i biznesowych. Platforma .NET 4.5 zapewnia programistom szerokie możliwości pracy nad wszelkimi formami aplikacji i usług, od klienckich poprzez mobilne aż do internetowych, pomagając w szybkim dostarczeniu ich na rynek. Visual Studio 2012 i .NET 4.5: Poradnik dla zaawansowanych programistów jest praktycznym przewodnikiem pokazującym krok po kroku, jak pracować z nowymi technologiami w środowisku .NET. Zapewnia dogłębną analizę i eksperckie porady dotyczące różnych elementów .NET oraz prezentuje kod wykorzystujący szczegółowe przykłady praktyczne. Ta książka pozwala szybko rozpocząć pracę w środowisku programistycznym Visual Studio 2012 pokazując możliwości różnych jego narzędzi. Zapewnia ekspercką wiedzę na temat infrastruktury .NET, budowy wewnętrznej podzespołów i podstawowe wprowadzenie do języka pośredniego. Typowe pojęcia i zagadnienia związane z językiem C# są pokazane przy wykorzystaniu wielu przykładów. Dla kogo jest napisana ta książka Ta książka jest przeznaczona dla programistów Visual Studio 2012 i .NET, którzy chcą dokładnie zrozumieć nowe technologie .NET i rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie. Wymagane jest podstawowe zrozumienie platformy .NET i języka C#. Celem tej książki jest pogłębienie znajomości .NET i pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów z najnowszymi technologiami. Czego można nauczyć się z tej książki ? Podstaw korzystania ze środowiska programistycznego Visual Studio 2012 i jego różnych składników oraz lepszego wykorzystania tego narzędzia podczas pisania kodu ? Zrozumienia technik zarządzania pamięcią do budowania lepszych aplikacji ? Zrozumienia infrastruktury .NET dzięki dogłębnej analizie jej budo-wy wewnętrznej ? Tworzenia rozwiązań wykorzystujących w pełni możliwości języko-we .NET i umiejętności wybierania odpowiednich technologii ? Implementowania aplikacji wielowątkowych / asynchronicznych przy użyciu najnowszych aktualizacji platformy .NET 4.5 i porównania z poprzednimi rozwiązaniami ? Tworzenia bezpiecznych aplikacji WWW opartych na ASP.NET w środowisku .NET 4.5 z wykorzystaniem jQuery i HTML5 w celu szybkiego tworzenia aplikacji ? Projektowania zaawansowanych aplikacji klienckich .NET z wyko-rzystaniem MVVM i WPF 4.5 ? Zrozumienia urządzeń dotykowych i wykorzystania umiejętności programowania wielodotykowych aplikacji dla Windows 8

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj