ebook Tajniki Kubernetes - Gigi Sayfan

Tajniki Kubernetes

Rozwijaj umiejętności orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budować, uruchamiać, zabezpieczać

Rozwijaj umiejętności orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budować, uruchamiać, zabezpieczać i monitorować wielkoskalowe aplikacje rozproszone To wydanie Tajników Kubernetes zostało uzupełnione o najnowsze narzędzia i kod oraz najświeższe funkcje Kubernetes 1.18. Książka koncentruje się na pogłębianiu znajomości złożonych koncepcji i najlepszych praktyk, pomagając w opanowaniu umiejętności projektowania i wdrażania wielkich klastrów Kubernetes w rozmaitych platformach chmurowych. Czytelnik pozna techniki uruchamiania w Kubernetes złożonych, stanowych mikrousług, włącznie z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak horyzontalne skalowanie podów, aktualizacje kroczące, przydziały zasobów czy trwała pamięć masowa. Dzięki dwóm nowym rozdziałach zdobędzie wiedzę na temat przetwarzania bezserwerowego i siatek usług. W trakcie lektury Czytelnik pozna różne opcje konfigurowania sieci i nauczy się, jak dobierać, uruchamiać i rozwiązywać problemy z wtyczkami sieciowych Kubernetes poprzez rzeczywiste przykłady zastosowań. Opanuje również mechanizmy tworzenia niestandardowych zasobów i ich stosowanie w automatyzacji i obsłudze aplikacji. Po wykonaniu ćwiczeń zawartych w książce Czytelnik awansuje do poziomu zaawansowanego profesjonalisty Kubernetes. Dzięki tej książce można: Opanować podstawy architektury i projektu Kubernetes Budować i uruchamiać w Kubernetes aplikacje z pamięcią stanu i złożone mikrousługi Opanować posługiwanie się takimi narzędziami, jak Kubectl, sekretami i Helm do zarządzania zasobami i pamięcią masową Opanować rozwiązania sieciowe Kubernetes wraz z opcjami równoważenia obciążeń Osiągać wysoką dostępność klastrów Kubernetes Usprawniać możliwości monitorowania Kubernetes dzięki takim narzędziom, jak Prometheus, Grafana i Jaeger Rozszerzać możliwości Kubernetes poprzez Kubernetes API, wtyczki i webhooki

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj