ebook Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database - Itzik Ben-Gan

Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database

Skuteczne zapytania i modyfikowanie danych przy użyciu Transact-SQL Opanuj podstawy języka T-SQL i pisz niezawodny kod dla Microsoft SQL Server i Azure SQL Database. Itzik Ben-Gan wyjaśnia kluczowe koncepcje języka T-SQL i pomaga w wykorzystaniu tej wiedzy w praktycznych zastosowaniach. Książka przedstawia zasady działania T-SQL i logikę działającą w tle. Następnie prowadzi czytelnika poprzez kluczowe zagadnienia, takie jak zapytania jednotabelowe, złączenia, podzapytania, wyrażenia tablicowe i operatory zbiorów. Dalej książka przedstawia bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak funkcje okna, tworzenie tabel przestawnych i grupowanie zbiorów. Wyjaśnione zostaną również techniki modyfikowania danych, pracy z tabelami tymczasowymi i obsługa transakcji, a także przegląd obiektów programowalnych. Itzik Ben-Gan, MVP w dziedzinie Microsoft Data Platform, przedstawia: • Podstawowe koncepcje SQL i jego matematyczne korzenie • Tworzenie tabel i wymuszanie integralności danych • Wykonywanie efektywnych zapytań przy użyciu wyrażenia SELECT • Odpytywanie wielu tabel przy użyciu złączeń, podzapytań, wyrażeń tablicowych i operatorów zbiorów • Stosowanie zaawansowanych technik, takich jak funkcje okna, tabele przestawne i grupowanie zbiorów • Wstawianie, aktualizowanie, usuwanie i scalanie danych • Korzystanie z transakcji w wielodostępnym środowisku • Wprowadzenie do obiektów programowalnych – od zmiennych i plików wsadowych po funkcje definiowane przez użytkownika, procedury składowane, wyzwalacze i dynamiczny kod SQL

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj