ebook PHP 7, MySQL 8 i Maria DB. Praktyczny podręcznik - Steve Prettyman,Adrian W. West

PHP 7, MySQL 8 i Maria DB. Praktyczny podręcznik


Celem tej książki jest jak najszybsze wdrożenie czytelnika w rzeczywiste aplikacje. Autorzy odchodzą od podejścia stosowanego w klasycznych podręcznikach i zamiast opisu poszczególnych fragmentów kodu, przedstawiają pełne, praktyczne projekty, oparte na bazie danych MySQL/MariaDB wbudowane w rzeczywiste witryny internetowe.
Zamiast prezentowania PHP, SQL i MySQL/MariaDB jako całkiem oddzielnych tematów, są one wyjaśniane w kontekście każdego projektu. Każdy z nich został bogato zilustrowany, aby można było wyraźnie zobaczyć rezultaty uzyskiwane w miarę tworzenia własnej strony opartej na bazach danych.
W książce pokazujemy:
• Jak tworzyć bezpłatne środowisko testowania stron internetowych opartych na bazach danych.
• Jak umieścić PHP i interaktywne bazy danych w rzeczywistych stronach internetowych. Jest to wiodący temat w całej książce.
• Jak PHP, HTML i MySQL/MariaDB współpracują przy tworzeniu i utrzymywaniu bazy danych oraz zawartych w niej danych.
• Jak utworzyć przyjazny interfejs, tak aby administrator o minimalnych umiejętnościach informatycznych mógł monitorować bazę danych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj