ebook Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM - Ferrari Alberto , Russo Marco, Webb Chris

Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM

Buduj elastyczne i dobrze reagujące rozwiązania analizy biznesowej (BI) Analizuj dane tabelaryczne za pomocą semantycznego modelu BI (BISM) w usługach SQL Server 2012 Analysis Services i odkrywaj prostszy sposób tworzenia rozwiązań BI na poziomie biznesowym. Pod kierunkiem ekspertów z dziedziny BI naucz się, jak budować, wdrażać i przeszukiwać model tabelaryczny BISM z pomocą szcze-gółowych przewodników, przykładów oraz najlepszych praktyk. Ta praktyczna książka pokazuje, jak znajdująca się w pamięci baza danych modelu tabelarycznego pozwala na wykonywanie szybkich analiz. Dowiedz się jak: •Określać, kiedy dla projektu odpowiedni jest model tabelaryczny, a kiedy wielowymiarowy •Budować model tabelaryczny za pomocą narzędzi SQL Server Data Tools w Microsoft Visual Studio® 2010 •Integrować dane z wielu źródeł w jeden wspólny zestaw informacji firmowych •Korzystać z języka Data Analysis eXpressions (DAX) do tworzenia wyliczanych kolumn, miar i zapytań •Wybrać technikę modelowania danych spełniającą wymagania organizacji w zakresie wydajności i łatwości użytkowania •Optymalizować model danych, aby uzyskać lepszą wydajność przy wykorzystaniu mechanizmu pamięci xVelocity •Zarządzać relacjami danych, takimi jak wielokolumnowość, zakresy i relacje wiele-do-wielu •Implementować zabezpieczenia poprzez ustanowienie ról administracyjnych i użytkowników danych

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj