ebook Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej - Katarzyna Stąpor

Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej

Komputerowe systemy wizyjne znajdują liczne zastosowania w zakresie: • rozpoznawania zdjęć lotniczych i satelitarnych terenu dla celów rejestracji zmian w kartografii i meteorologii, • badań przesiewowych zdjęć rentgenowskich i innych w medycynie, analizy obrazów mikroskopowych dla wykrycia obecności pewnych faz, • systemy bioidentyfikacji na podstawie obrazu odcisków palców, tęczówki oka i innych cech biometrycznych, • kontroli jakości produktów w przemyśle na podstawie obrazu taśmy technologicznej, • bezpieczeństwa, na przykład w prześwietleniach bagażu, • sterowania ruchem miejskim. Podręcznik przedstawia uniwersalne metody klasyfikacji obiektów stosowane w wizyjnych komputerowych systemach rozpoznawania na różnych etapach przetwarzania obrazu. W książce omówiono metody klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej, problem wyboru zmiennych oraz metody oceny błędu klasyfikatora. Istotnym walorem dydaktycznym książki jest przedstawione krok po kroku konstruowanie komputerowego systemu wizyjnego dla celów rozpoznawania pacjentów chorych na jaskrę.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj