ebook LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione - Zofia Walczak

LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Książka będzie przydatna dla studentów kierunków ścisłych przygotowujących swoje prace licencjackie lub magisterskie, a także pracowników naukowych stających przed koniecznością dostarczenia złożonego w LATEX-u artykułu do czasopisma naukowego.

LATEX jest językiem niskiego poziomu, posiada ok. 300 pierwotnych sekwencji sterujących, które nie są rozkładalne na prostsze funkcje. Rozumie ok. 900 sekwencji sterujących zbudowanych z sekwencji pierwotnych. Są one częścią wbudowanego słownika i możliwe jest budowanie z nich makr i wygodnego interfejsu użytkownika.

Obecnie używany, standardowy format LATEX-a powstał w 1994 r.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj