ebook Internetowe naruszenia własności intelektualnej 2015 -

Internetowe naruszenia własności intelektualnej 2015

Zwalczanie naruszeń własności intelektualnej jest kluczowym priorytetem dla organów ścigania w ochronie konsumentów przed niebezpiecznymi i niespełniającymi standardów produktami. Pozwala również na eliminację sieci przestępczych zaangażowanych w ten proceder o niskim ryzyku, a jednocześnie wysokich nielegalnych dochodach. Uwzględniając, że Internet stał się podstawowym kanałem komunikacji i dystrybucji dla e‑commerce, uznano go również jako kluczowy czynnik umożliwiający nielegalny handel, pozwalający na sprzedaż podrabianych towarów i piractwo na znacznie szerszą skalę. W ciągu ostatnich lat rośnie internetowa dystrybucja podrabianych leków i wyrobów medycznych. Podrabiane produkty stomatologiczne są sprzedawane on‑line z różnicą cenową 350–750 euro mniej. Istnieje również rosnąca liczba targowisk e‑commerce oferujących różnego rodzaju podrabiane części samochodowe (np. klocki hamulcowe lub poduszki powietrzne), które niosą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców. Chcąc sprostać potrzebom organów ścigania w dniach 23–24 września 2015 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przeprowadzona była II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna nt. „Internetowe naruszenia własności intelektualnej”.Konferencja była skierowana głównie do policjantów i celników, ale także do osób z sektora prywatnego zainteresowanego ochroną IPR oraz przedstawicieli świata nauki. Zawarte w niniejszej publikacji treści odpowiadają tematyce konferencji, ale nie są nią ograniczone. Oprócz publikacji wygłoszonych referatów w monografii znalazły się rozdziały, których zawartość wynikała z prowadzonych w kuluarach dyskusji i wyrażanych wówczas potrzeb.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj