ebook ECDL Moduł 3 Przetwarzanie tekstów - Mirosława Kopertowska-Tomczak

ECDL Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence, w skrócie ECDL) jest świadectwem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty. Książka, którą przedstawiamy, jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy. Obecne wydanie książki oparte jest na sylabusie w wersji 5.0, wprowadzonej na przełomie lat 2008/2009. Pełny certyfikat i szkolenie obejmują 7 modułów tematycznych dotyczących podstaw posługiwania się komputerem, systemu operacyjnego, sieci i Internetu oraz podstawowych aplikacji (edytor, arkusz kalkulacyjny, prezentacje i baza danych). Każdy z modułów potwierdzony jest osobnym egzaminem, ich całość składa się na certyfikat ECDL. Ponadto można uzyskać dodatkowe certyfikaty związane z takimi zagadnieniami, jak CAD, e-obywatel oraz zaawansowane kursy dotyczące aplikacji. Moduł trzeci - Przetwarzanie tekstów - obejmuje następujące grupy zagadnień: - podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania tekstów; - praca z dokumentami, tworzenie, wprowadzanie tekstu, edycja; - zasady korzystania z edytorów, przechowywanie dokumentów; - formatowanie tekstu, stosowanie stylów; - tabele i obiekty graficzne; - korespondencja seryjna; - przygotowanie wydruków. Książka dostosowana jest do Windows XP oraz Vista i Office 2007.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj