ebook Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych w Polsce (1918 - 2008) -

Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych w Polsce (1918 - 2008)

Zbiór źródeł normatywnych do dziejów izb przemysłowo-handlowych, zawiera akty normatywne (ustawy, dekrety, rozporządzenia, zarządzenia, okólniki itp.) wydane przez władze polskie w przeciągu 90 lat, dotyczące samorządu przemysłowo-handlowego; w tym rozporządzenie Wydziału górniczo-przemysłowo-handlowego i Wydziału skarbowego Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z dnia 15 lipca 1919 r. w sprawie utworzenia Izby handlowej i przemysłowej w Bielsku; rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z lat 1919 – 1921; jak również instrukcję nr I/1 Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego dla grup operacyjnych z września 1944 roku.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj