ebook Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 5 -

Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 5

Problematyka piątego tomu z cyklu wydawniczego Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa obejmuje zagadnienia dotyczące dziejów społeczno-politycznych i kulturalnych Lwowa w okresie XIX stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych i zbiorowych losów przedstawicieli lwowskiego środowiska, dziejów instytucji i stowarzyszeń oraz prasy lwowskiej. Wydawnictwo zawiera studia i materiały, które są efektem badań naukowych prowadzonych przez historyków z ośrodków naukowych w Polsce. Większość tekstów w prezentowanym wydawnictwie dotyczy biografii lwowian, odrębne studium poświęcono tematyce kolei żelaznych w latach 1861-1914. Kolejny tekst dotyczy charakterystyki jednego z ważniejszych pism lwowskich o profilu naukowo-literackim „Naszej Ziemi”. Publikacja skierowana do osób interesujących się historią Lwowa i jej mieszkańców na przestrzeni dziejów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj