ebook Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych - Irena Domańska-Kubiak

Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych

XIX wiek: dwa powstania, dwa zrywy, które miały przynieść Polsce utraconą wolność. Nie przyniosły, za to zaowocowały gromadną emigracją oraz licznymi represjami zaborców: zsyłką, konfiskatami dóbr, kontrybucjami podcinającymi gospodarcze podstawy istnienia majątków szlacheckich...

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj