ebook Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol. 8 R. 2012 - Alina Skibińska,Dariusz Libionka,Jakub Petelewicz,Barbara Engelking,Jan Grabowski,Jacek Leociak

Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol. 8 R. 2012

 

Tom przynosi specjalny blok materiałów poświęconych 70. Rocznicy Akcji Reinhardt: unikatowy reportaż Racheli Auerbach Na polach Treblinki, napisany w 1946 w języku jidysz i dopiero teraz po raz pierwszy tłumaczony na polski, oraz odkrywcze studium Caroline Strudy Colls ze Staffordshire University w Anglii o prowadzonych przez nią obecnie badaniach archeologicznych na terenie byłego obozu Zagłady w Treblince. Pozostałe teksty numeru układają się wokół kilku ogniw tematycznych, m.in. obozy pracy przymusowej, ukrywanie Żydów i związane z tym dylematy moralne, kolaboracja i rozliczanie sprawców Zagłady, niemieccy Żydzi w łódzkim getcie, ludzkie szczątki w Muzeum Auschwitz-Birkenau, fotograficzne reprezentacje doświadczenia Zagłady. W związku z Rokiem Korczaka przedstawiamy nigdy dotąd nie publikowany zespół listów pisanych w Domu Sierot w latach 1940-1941 oraz losy tekstów Korczaka ocalałych z getta.

W numerze stałe działy:

Studia

Z warsztatów badawczych

Wywiady

Materiały

Małe formy

Omówienia, recenzje, przeglądy

Wydarzenia

Curiosa

a w nich między innymi:

  • Rachela Auerbach – Treblinka. Reportaż
  • Caroline Sturdy Colls o pracach archeologicznych w Treblince
  • Justyna Kowalska-Leder o psychologicznych skutkach pomagania uciekinierom z getta
  • Wendy Lower o ściganiu nazistów w NRD
  • Listy z Domu Sierot z lat 1940–1941 w opracowaniu Marty Ciesielskiej Agnieszka Witkowska-Krych o losach gettowej spuścizny Janusza Korczaka
  • Adam Sitarek o kontekście przybycia do getta łódzkiego Żydów czeskich i niemieckich
  • Ewa Wiatr o losach odznaczonych Krzyżem Żelaznym weteranów osadzonych w getcie łódzkim
  • Jacek Leociak, Jan Grabowski, Elżbieta Janicka o Festung Warschau
  • Jacek Nowakowski o badaniach nad Zagładą i nauczaniu o niej w Stanach Zjednoczonych