ebook Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego - Jacek Jagielski,Agnieszka Grzelak,Maciej Bernatt,Aleksander Jakubowski,Marek Zubik,Ewa Łętowska,Mateusz Pilich,Michał Balcerzak,Ryszard Piotrowski,Tomasz Tadeusz Koncewicz,Piotr Tuleja,Jacek Lang,Stanisław Zabłocki,Władysław Czapliński,Hanna Gronkiewicz-Waltz,Maciej Szpunar,Krystyna Kowalik-Bańczyk,Adam Bodnar,Anna Śledzińska-Simon,Jan Barcz,Zdzisław Kędzia,Hanna Machińska,Roman Wieruszewski,Piotr Girdwoyń,Adam Zieliński,Maciej Taborowski,Stanisław Biernat,Mirosław Granat,Adam Ploszka,Aleksandra Gliszczyńska-Grabias,Katarzyna Sękowska-Kozłowska,Robert Grzeszczak,Monika Florczak-Wątor,Marzena Laskowska,Monika Płatek,Hanna Suchocka,Robert Rybski,Mirosław Wróblewski,Piotr Kładoczny,Zbigniew Lasocik,Andrzej Drzemczewski,Barbara Grabowska-Moroz,Joanna Grygiel,Wojciech Hermeliński,Maria Kruk,Łukasz Marek Pisarczyk,Jan Pakulski,Jerzy Stępień,Stanisław Trociuk,Magdalena Wilczyńska,Jan Aleksander Zimmermann

Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego

Księga jubileuszowa powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz zawodowej dr. hab., prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego, który całe swoje życie zawodowe poświęcił budowaniu i umacnianiu praworządności w Polsce, standardów demokratycznych oraz kulturze przestrzegania praw człowieka. Teksty zgromadzone w Księdze zgrupowano w cztery części: pierwsza nawiązuje do kwestii fundamentalnych o charakterze ustrojowym; druga podejmuje zagadnienia ustrojowego statusu sędziów oraz ich niezależności i niezawisłości, szczególnie w warunkach antyustrojowej presji; trzecia przedstawia różne współczesne wyzwania dla ochrony praw i wolności jednostki; czwarta spogląda na polski kontekst kryzysu praworządności z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz aktywności organów i instytucji UE.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj