ebook W kraju i na obczyźnie - Jerzy Grzybowski

W kraju i na obczyźnie

Kapelani wojskowi wyznania prawosławnego w armii II Rzeczypospolitej i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie

Książka przedstawia losy wybranych duchownych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, którzy pełnili funkcję kapelanów wojskowych w Wojsku Polskim w latach 1919–1949, zarówno w Rzeczypospolitej, jak i na emigracji. W pracy ukazano zarówno ich działalność duszpasterską, jak również społeczno-polityczną, przy okazji odsłaniając liczne mało dotąd znane epizody z dziejów polskiego prawosławia w XX wieku. ****** In the Country and Abroad. Military Chaplains of the Orthodox Faith in the Polish Second Republic Army and the Polish Armed Forces in the West The book presents the fates of the selected priests of the Polish Autocephalous Orthodox Church, who were military chaplains in the Polish army in the country and in exile from 1919 to 1949. The work shows their spiritual and socio-political activities, revealing some of the less known episodes in the history of Polish Orthodoxy in the 20th century.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj