ebook U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w. - Szymon Wierzbiński

U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w.

Bohaterami prezentowanej książki są Waregowie i Frankowie służący w armii bizan¬tyńskiej w XI w. Autor wszechstronnie przedstawia powody, dla których przybywali oni do Bizancjum, śledzi ich udział w jego zmaganiach z wrogami zewnętrznymi, jak i ukazuje ich znaczenie w życiu wewnętrznym cesarstwa. Barwnie kreśli losy poszczególnych najemników, jak np. Haralda Hardrady, późniejszego króla Norwegii czy Hervé Frankopula. Na podstawie gruntownej analizy źródeł przedstawia stosunek Bizantyńczyków do Waregów i Franków, a także ich wzajemne stosunki. Czytelnik znajdzie w książce sporo informacji nie tylko na temat tytułowych bohaterów, ale również samego Bizancjum w XI w., jego armii czy systemu monetarnego. Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, przygotowywanej pod kierunkiem dr hab. Teresy Wolińskiej, prof. UŁ w Katedrze Historii Bizancjum UŁ i obronionej w 2013 r. „Podkreślić należy (...) znaczenie publikacji dla lepszego zrozumienia dziejów Bizancjum i jego relacji ze światem Zachodu oraz Północy. Praca z pewnością znajdzie znaczące miejsce w polskojęzycznej literaturze przedmiotu”. dr hab. Jacek Bonarek Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie TrybunalskimWstęp 1 Rozdział I. Spadkobiercy Imperium Romanum 29 1. Armia bizantyńska w X w. – „obywatele” i profesjonalni wojownicy? 29 2. Struktura organizacyjna armii bizantyńskiej w X–XI w 43 3. Liczebność armii bizantyńskiej w X–XI w 50 4. Pochodzenie etniczne najemników i sojuszników armii bizantyńskiej w X w. 55 Rozdział II. Nowe wyzwania, stare zagrożenia 71 1. Utworzenie gwardii wareskiej przez Bazylego II 71 2. Zmiana sytuacji geopolitycznej cesarstwa bizantyńskiego w XI w. 76 3. Pojawienie się Turków Seldżuckich a polityka wschodnia Bizancjum 81 Rozdział III. Drogi do Bizancjum. Nowe obszary zaciągu 87 1. Ruś i Skandynawia 87 2. Normandia i Południowa Italia 104 3. Wyspy Brytyjskie 113 Rozdział IV. Barbarzyńcy z Ultima Thule 127 1. Gwardia wareska w XI w. Od Bazylego II do przybycia Haralda Sigurdsona 127 2. Skład etniczny gwardii wareskiej przed przybyciem Haralda Hardrady (1034 r.) 132 3. Waregowie w czasach Haralda Hardrady. Geneza terminu megathymoi 140 4. Kontakty Bizancjum z Anglią a pierwsi Anglosasi w służbie bizantyńskiej 149 5. Gwardia wareska w latach czterdziestych XI w 153 6. Obecność Waregów w Bizancjum w latach 1050–1077 161 7. Anglicy w gwardii wareskiej 178 8. Gwardia wareska w okresie rządów Nikefora Botaniatesa 184 9. Postawa Waregów wobec uzurpacji Aleksego I Komnena 191 10. Gwardia wareska w początkach panowania Aleksego I Komnena 195 Rozdział V. Normanowie i „inni Frankowie” 207 1. Normanowie z Normandii a Bizancjum na początku XI w 207 2. Normanowie i „inni Frankowie” w Italii a Bizancjum w pierwszych dekadach XI w. 211 3. Normanowie na Płw. Iberyjskim – alternatywa dla Południowej Italii i Bizancjum? 217 4. Normanowie i „inni Frankowie” wobec wyprawy Jerzego Maniakesa na Sycylię w latach 1038–1041 220 5. Wzrost liczebności Franków i rejony ich służby w okresie między 1038 a 1057 r. 226 6. Normanowie i „inni Frankowie” wobec zagrożenia tureckiego za panowania Konstantyna X Dukasa i Romana IV Diogenesa (1057–1071) 237 7. Frankowie w okresie rządów Michała VII Dukasa (1071–1078) 244 8. Frankowie w czasach Nikefora III Botaniatesa i uzurpacji Aleksego Komnena (1078–1081) 252 9. Normanowie i Frankowie w dokumentach dworskich i chryzobullach w XI w. 256 10. Frankowie i Normanowie w początkach panowania Aleksego I Komnena 260 Rozdział VI. Bogactwo, sława i cześć 271 1. Zarys systemu monetarnego Bizancjum w X–XI w. 271 2. Wynagrodzenie żołnierzy w armii bizantyńskiej w X–XI w. 277 3. Struktura dworu bizantyńskiego w X–XI w. 293 4. Przykłady karier Franków i Waregów w cesarstwie bizantyńskim w XI w. 306 Rozdział VII. Zdradę mają we krwi? 321 1. Wzajemne relacje Franków i Waregów 321 2. Opinia Bizantyńczyków o Waregach 333 3. Opinia Bizantyńczyków o Frankach 341 Wnioski 347 Wykaz skrótów 365 Bibliografia 369 Źródła 369 Opracowania 379 Summary 397 Indeksy 401 Indeks osób 401 Indeks nazw geograficznych i etnicznych 410 Abstrakt 421 Abstract 422

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj