ebook Towarzystwo Opieki Nad Polakami we Francji (1941 – 1944) - Anna Pachowicz

Towarzystwo Opieki Nad Polakami we Francji (1941 – 1944)

Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji (TOPF) - Groupement d'Assistance aux Polonais en France (GAPF) to instytucja opiekuńcza działająca na terenie Francji od dnia 1 września 1941 r. do likwidacji w dniu 1 maja 1944 r. Prawną siedzibą TOPF był Lyon, jednak w rzeczywistości władze TOPF przebywały w Romans (Drôme), a później pod Grenoble w miejscowości La Tronche (Isere). Głównym zadaniem było zapewnienie pomocy materialnej, intelektualnej i moralnej Polakom, którzy znaleźli się na terenie całego państwa francuskiego. TOPF udzielało pomocy w formie tzw. opieki otwartej lub zamkniętej. Starało się wspierać obywateli polskich w taki sposób, aby każdemu, bez względu na pochodzenie, wyznanie, wykształcenie, wykonywany zawód, zapewnić możliwość przeżycia wojny, choćby w najskromniejszych warunkach. Książka stanowi istotny wkład w poznanie losów Polonii i polskiego wychodźstwa okresu II wojny światowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj