ebook Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom czwarty, część druga: Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. Wynarodowienie Słowian. Słowianie na wschód od Łaby i Solawy. Byt i upadek Słowian. - Wilhelm Bogusławski

Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom czwarty, część druga: Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. Wynarodowienie Słowian. Słowianie na wschód od Łaby i Solawy. Byt i upadek Słowian.

Tom czwarty, część druga dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy:

Wynarodowienie Słowian. Słowianie na zachód od Łaby i Soławy.

A. Byt i upadek Słowian. Na ziemiach ujarzmionych przed Karolem W.:

1. Germania i Turyngia według pojęć VI-VIII w. Terytoria, podziały i granice Turyngii za czasów Merowingów. Objaśnienie nazwy jej. Serby w Turyngii.

2. Mieszkańcy Turyngii i Saksonii Wschodniej pod względem narodowości w epoce VI-VIII w.

3. Apostołowie chrześcijańscy w Germanii w VII i VIII w. Ś. Bonifacy. Biskupstwa: Wircburgskie, Erfurtski, Eichstadskie. Klasztor Fuldeński. Pustelnicy.

4. Usiłowania Karolingów do rozszerzenia chrześcijaństwa między Słowianami rozbijają się o nieżyczliwość biskupów niemieckich.

5. Zarząd i obywatelstwo Turyngii za czasów Karolingów.

6. Pogorszenie losu Słowian pod rządem królów niemieckich w X-XlII w.:

a) w Saksonii, Nordturyngii i Szwabengau.

b) w Turyngii i Frankonii. Erfurt. Pogaństwo w Germanii w XI w. Biskupstwo Bambergskie dla Słowian (1008). Powolny postęp chrześcijaństwa między Słowianami.Rozwiązanie bytu ich w XIII w.

7. Stan prawny i ekonomiczny Słowian w epoce X-XIII w.

a) Rozwijanie się wasalstwa, rycerstwa i poddaństwa w Germanii w IX-XI w.

b) Własność dziedziczna, Starostowie, Goście, Społeczna ręka. c) Czynszownicy i poddani. Wićazie. Smerdy. Chłopi. Prawa i obowiązki ich.

8. Rozwiązanie bytu narodowego i znikanie Słowian w Germanii.

B. Na ziemiach zdobytych przez Karola W.:

1. Wcielenie do cesarstwa lewego brzegu Łaby.

2. Słowianie w Marce Północnej, później Starą zwanej. Rodowód hrabiów Groickich.

3. Słowianie w księstwie Luneburgskim:

a) W Bardengau.

b) W Drewianach.

e) Teraźniejszy Wendland.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj