ebook Rzym a Półwysep Iberyjski -

Rzym a Półwysep Iberyjski

Historia Półwyspu Iberyjskiego nie zaczęła się wraz z podbojem Rzymian, jednak ich wkroczenie na Półwysep wywarło ogromny wpływ na losy zamieszkujących tam ludów. Aktualność dziedzictwa starożytnego Rzymu na Półwyspie Iberyjskim do .dziś intryguje badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, stąd poszczególne .rozdziały publikacji zostały poświęcone zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym, historycznym i archeologicznym. Jest to pierwsza tego typu interdyscyplinarna monografia na polskim rynku, którą odzwierciedla inspirującą różnorodność badań naukowych nad relacjami między Rzymem a Półwyspem Iberyjskim od starożytności po współczesność. Charakter badanej problematyki zdecydował o wielojęzyczności tomu: większość rozdziałów napisano w języku polskim lub hiszpańskim, dwa w języku angielskim. Mamy nadzieję, że tom trafi zarówno do badaczy, jak i do wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Aunque la historia de la Penfnsula lberica había empezado antes de la conquista, la llegada de los romanos influyó enormemente en la vida de los indígenas. La actualidad de la tradición de la Roma Antigua atrae, hasta hoy en día, a los investigadores de varias disciplinas, por Io tanto los capítulos se dedican a las cuestiones lingüísticas, literarias, históricas y arqueológicas. El libro que dejamos en manos a los lectores, la primera monografia interdisciplinar de este tipo en el mercado polaco, refleja esta diversidad inspiradora de los estudios sobre las relaciones entre Roma y la Península Ibérica desde la Antigüedad hasta Ia contemporaneidad. El carácter de los estudios pcesentados ha decidido el bilinguismo, en su mayor parte, del tomo: la mayoría de los capítulos están en polaco o en español, dos en inglés.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj