ebook Raporty polityczne Sergiusza Wittego. Wybory do I Dumy Państwowej w Królestwie Polskim i części Kraju Zachodniego - Małgorzata Dajnowicz

Raporty polityczne Sergiusza Wittego. Wybory do I Dumy Państwowej w Królestwie Polskim i części Kraju Zachodniego

Podjęta przez Małgorzatę Dajnowicz próba wprowadzenia do obiegu informacji naukowej wybranych dokumentów przygotowanych w 1906 roku dla potrzeb gabinetu premiera S. Witego i przechowywanych w Giabinecie Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu zasługuje na uznanie. Dokumenty dobrane zostały w sposób zasadny pod względem merytorycznym i chronologicznym. Treść prezentowanych raportów obejmuje szcroki zakres problematyki politycznej związanej z uwarunkowaniami i przebiegiem wyborów do I Dumy Państwowej na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, zagarniętych przez Rosję, i może być przydatna dla badań historycznych jak i politologicznych. Sporządzone raporty pozwalają na przybliżenie polityki rosyjskiej wobec narodu polskiego w dobie rewolucji 1905-1907 roku, zawierają wiele elementów oceny nastrojów społecznych, stosunków narodowościowych, treści walki politycznej. Z recenzji prof. dr hab. Alicji Wójcik

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj