ebook Przykłady strategii produkcji i użytkowania paleolitycznych oraz mezolitycznych narzędzi krzemiennych - Katarzyna Pyżewicz

Przykłady strategii produkcji i użytkowania paleolitycznych oraz mezolitycznych narzędzi krzemiennych

Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich studiów autorki nad tematyką technologii i funkcji okazów krzemiennych. Poszczególne przykłady sposobów produkcji i wykorzystania narzędzi przez społeczności zbieracko-łowieckie odnoszą się do źródeł paleolitycznych i mezolitycznych pozyskanych z terenów ziem polskich, dane te zaprezentowano na szerokim tle europejskim. W pracy prześledzono kolejne etapy wytwórczości krzemieniarskiej – od wyboru surowca, poprzez obróbkę, zastosowanie wytworów, aż po ich porzucenie – a także ukazano relacje między poszczególnymi elementami łańcucha operacji. ********* Examples of Production and Use Strategies of Palaeolithic and Mesolithic Flint Tools The monograph summarizes many years of the author’s research on technology and functions of flint specimens. The included examples of the production methods and their use in hunter-gatherer societies refer to Paleolithic and Mesolithic sources collected in Poland and are presented against the broad European background. The works explores the subsequent stages of flint production: from the selection of the material, through the processing and use of the products, to their abandoning, it also shows the relations between particular elements of the operation chain. ********* Dr Katarzyna Pyżewicz (ORCID 0000-0001-9228-9347) – pracuje na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym tematem jej zainteresowań jest epoka kamienia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszaru ziem polskich i Niżu Europejskiego. W swoich studiach skupia się na zagadnieniach związanych z wytwórczością oraz użytkowaniem wytworów krzemiennych przez społeczności pradziejowe. Autorka licznych publikacji i opracowań o charakterze naukowym. Od lat przeprowadza badania mikroskopowe materiałów krzemiennych i eksperymenty pozwalające przybliżyć obraz codziennych czynności ugrupowań epoki kamienia. W obszarze zainteresowań badaczki jest również popularyzacja wiedzy archeologicznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj