ebook Prowincja Noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim - Alina Skibińska,Marta Janczewska,Dariusz Libionka,Jacek Młynarczyk,Monika Polit,Barbara Engelking,Jan Grabowski,Jacek Leociak,Andrzej Żbikowski

Prowincja Noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim

Tytuł zbioru studiów o życiu i zagładzie Żydów z dystryktu warszawskiego pożyczyliśmy od Józefa Czechowicza. Pojęcia "prowincja" i "noc" określają w sensie metaforycznym problematykę, jaką zajmuje się oddawany w ręce czytelnika tom. Wskazują na jego podstawowe współrzędne: zainteresowanie tym, co dzieje się na terenach oddalonych od centrum, oraz etyczny wymiar refleksji nad wojennym spustoszeniem. Poetyckie źródła tytułowej formuły świadczą także o tym, że pojęcia „prowincja” nie używamy lekceważąco, przeciwnie – chcemy pozbawić je negatywnych konotacji.

W prezentowanym tomie studiów chcemy zająć się pewnym regionem okupowanej przez Niemców Polski. W tym sensie badania nasze można określić mianem regionalnych. Podstawowym kryterium wyróżniającym region nie jest jednak dla nas geografia, lecz historia, choć zbieżność tych dwóch kryteriów jest oczywista. Historycy operują zazwyczaj trzema typami regionów historycznych. Małe to obszary prowincji, województw, ziem; średnie to najczęściej terytoria państw; wielkie to złożone organizmy polityczne, np. Europa Środkowa czy Ameryka Łacińska8.

Przedmiotem naszych badań jest obszar nazywany w nomenklaturze okupacyjnej dystryktem warszawskim. Przyjmujemy zarówno okupacyjną terminologię, jak i strukturę administracyjną wprowadzoną przez okupanta, aby zaznaczyć, że interesuje nas Polska pod rządami Niemców, Polska zamieniona przez Niemców w miejsce represji, prześladowań, eksterminacji.

Dodaj komentarz


Po opisie sądziłem, że będzie to bardzo ciekaw lektura. Jednak język autorów i dość tendencyjne potraktowanie losów żydów pogrzebało bardzo dobry temat. Książka dobra, ale tylko dla osób zaczynających przygodę z historią Żydów w trakcie okupacji.

Artem - 3 kwietnia 2013 20:09

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj