ebook Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki - Andrzej Nadolski

Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki

Dzieje polskiej sztuki wojennej to jeszcze bardzo mało znana karta naszej historii. Zwłaszcza epoki dawniejsze, a między nimi epoka pierwszych Piastów, czekają na należyte opracowanie. Ten stan rzeczy zadziwia tym bardziej, że przecież czasy wczesnofeudalnego państwa polskiego są okresem wspaniałego rozwoju jego siły zbrojnej, która nie ustępuje żadnemu wojsku ówczesnej Europy, a wiele z nich zdecydowanie przewyższa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj