ebook Polska Marynarka Wojenna w latach 1945-1995 (studia i materiały). Część I - Jerzy Przybylski,Paweł Przybylski

Polska Marynarka Wojenna w latach 1945-1995 (studia i materiały). Część I

W publikacji skupiono się na zagadnieniach związanych z organizacją oraz wyposażeniem i przygotowaniem kadr. Rozdział I jest wprowadzeniem do tematu. W rozdziale II opisano budowę, organizację i dalszy rozwój Marynarki Wojennej. Rozdział III dotyczy przygotowania kadr dla floty. Rozdział IV odnosi się do kwestii pozyskiwania okrętów i sprzętu bojowego dla polskiej floty oraz planów jej rozbudowy. W załącznikach przedstawiono schematy, zestawienia i mapy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj