ebook Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały do katalogu, t. III: Indeks osobowy autorów wspomnień, autorów listów i adresatów -

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały do katalogu, t. III: Indeks osobowy autorów wspomnień, autorów listów i adresatów

Wydawnictwo Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918. Materiały do katalogu zostało zaopatrzone w indeks osobowy obejmujący imiona i nazwiska autorów pamiętników, autorów listów oraz ich adresatów w uszeregowaniu alfabetycznym. W celu ułatwienia korzystania z indeksu w nawiasach okrągłych zamieszczono dodatkowe informacje pozwalające zidentyfikować autorów występujących w Materiałach pod tym samym imieniem i nazwiskiem. Wymienione w Materiałach do katalogu pseudonimy odsyłają do właściwej nazwy autora. Kursywą zaznaczono autorów opracowań. Liczby po cyfrach I, II wskazują paginacje pierwszego i drugiego tomu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj