ebook O przeszłości, czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Jadwidze Muszyńskiej -

O przeszłości, czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Jadwidze Muszyńskiej

Spis treści 9 Waldemar Kowalski Wstęp 11 Tabula gratulatoria 13 Anna Kądziela Bibliografia prac profesor Jadwigi Zuzanny Muszyńskiej za lata 1973-2015 Wspólnoty terytorialne, stanowe i etniczne 25 Henryk Samsonowicz W poszukiwaniu starożytnego rodowodu 31 Henryk Gmiterek Żydowska gmina w Parczewie w XVI-XVII wieku 41 Jacek Pielas Urzędnicy grodzcy sandomierscy w pierwszej połowie XVII wieku 51 Janusz Łosowski Więzi społeczne w świetle testamentów chłopów polskich w XVI-XVIII wieku 59 Franciszek Leśniak Frochtarze skarbu królewskiego i właściciele cegielni w podkrakowskich Dębnikach w XVIII wieku Społeczności i instytucje Kościoła 73 Dominika Burdzy Uposażenie instytucji kościelnych Sandomierza w XVI stuleciu 93 Zbigniew Anusik, Małgorzata Karkocha Z dziejów parafii Rembieszyce w XV-XVIII wieku 111 Danuta Piątkowska Ślady patriotyzmu nowojorskiej Polonii Wzory i antywzory 123 Krzysztof Bracha O poczęciu i dziewictwie Marii w kaznodziejstwie polskim późnego średniowiecza 137 Janusz Hochleitner Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich a średniowieczny kult eucharystyczny na Warmii 147 Beata Wojciechowska Kanoniczno‑moralne aspekty małżeństwa w świetle anonimowego traktatu „Summa matrimonii” 157 Krystyna Kujawińska Courtney Szesnastowieczny kult Lukrecji w Polsce na tle kultury europejskiej 171 Waldemar Kowalski Za co umierał John Ogilvie SI? Męczeństwo, herezja i działalność antypaństwowa w Szkocji przełomu XVI/XVII wieku 181 Ewa Danowska O porwaniu panny w dawnej Polsce W kręgu kultury elit 191 Stefan Gąsiorowski Uczone Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska 201 Marian Chachaj Pochodzenie, edukacja i początki kariery biskupa Pawła Piaseckiego 209 Magdalena Ujma Testamenty Szymona i Elżbiety Boguszów z 1644 roku. Z problematyki majątku ormiańskich mieszczan lwowskich 219 Marta Pieniążek-Samek O rzeczach „u śp. J[ana] Ks[iędza] Konrada kanonika kieleckiego zastawionych” Gospodarstwo w staropolskich poradnikach 229 Sylwia Konarska‑Zimnicka Ekonomia a gwiazdy podług wybranych almanachów krakowskich doby przedkopernikańskiej 241 Dariusz Dolański Obraz stosunków społecznych w majątku ziemskim w staropolskich poradnikach 253 Bogdan Rok Staropolskie kalendarze gospodarskie Wojna i polityka 267 Wojciech Iwańczak Wojny husyckie w nowszej historiografii – zagadnienia wybrane 277 Mirosław Nagielski Wydatki skarbu koronnego na wojsko koronne w latach 1652-1655 287 Tadeusz Srogosz Funkcjonowanie hiberny w województwie sieradzkim (do końca XVII wieku) 297 Wojciech Kęder Wizyta cara Piotra I w Królewcu w 1697 roku w świetle depesz papieskiego Sekretariatu Stanu 305 Indeks osób XX

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj