ebook Gdy zaczniemy walczyć miłością... Portrety kapelanów powstania warszawskiego - Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz,Celina Dąbrowska,Grzegorz Górny,Maciej Kledzik,Aleksander Kopiński,Marcin Ludwicki,Tomasz P. Terlikowski

Gdy zaczniemy walczyć miłością... Portrety kapelanów powstania warszawskiego

 

Autorzy tej książki nie polemizują z tymi historykami, którzy potępiają w czambuł polską „bohaterszczyznę”, ani z bezkrytycznymi apologetami dowódców AK, znajdującymi post factum uzasadnienie dla każdej z podjętych przez nich decyzji. Sensu tragicznych wydarzeń sprzed 60 lat chcą raczej poszukiwać poza doczesną historią i wojskową taktyką.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj