ebook Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1947 - Krzysztof Lesiakowski

Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1947

Książka traktuje o głównej placówce, która przygotowywała kadry dla struktur komunistycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w pierwszym okresie jego funkcjonowania. Uczestnicy szkolenia nabywali podstawy wiedzy o metodach pracy operacyjnej, a także z zakresu kryminalistyki i sposobów prowadzenia śledztw. Ponadto do szkolenia specjalnego dołączano szkolenie ogólne i polityczne. Niektórzy absolwenci CS MBP wkrótce po ukończeniu kursu obejmowali stanowiska kierownicze. Najbardziej znanymi słuchaczami tej szkoły byli m.in. przyszły wiceminister w MSW Ryszard Matejewski i Władysław Pożoga – I zastępca ministra spraw wewnętrznych. Zdarzało się również, że kursanci prawdziwą karierę zrobili dopiero poza resortem bezpieczeństwa publicznego, np. Ludwik Sobolewski jako twórca potęgi klubu piłkarskiego Widzew Łódź.Wykaz skrótów 7 Wstęp 9 Rozdział I. Geneza CS MBP 17 1. Szkoła NKWD w Smoleńsku 18 2. Kurs w Kujbyszewie 20 3. Pion bezpieczeństwa GL/AL 26 4. Szkoła Oficerów Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie 30 5. Powstanie i organizacja CS MBP w Łodzi 31 Rozdział II. Kadra CS MBP 43 1. Problemy z werbunkiem 43 2. Kadra kierownicza 52 3. „Kujbyszewiacy” i inni 65 Rozdział III. Szkolenie w CS MBP 89 1. Rodzaje kursów 89 2. Cele szkolenia i wykładane przedmioty 93 3. Organizacja szkolenia 96 4. Kursanci 102 Rozdział IV. Problemy w funkcjonowaniu CS MBP 117 1. Pierwsze kursy 117 2. Stan szkolenia po roku działalności 124 3. Wewnętrzna krytyka szkolenia w CS 138 4. Szkolenie polityczne i udział CS w akcjach polityczno-propagandowych 143 Rozdział V. Wyniki działalności CS MBP i jej przeniesienie do Legionowa 159 Zakończenie 183 Aneks 187 Bibliografia 199 Indeks nazwisk 207 Spis ilustracji 219

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj