ebook Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission 5/2009 -

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission 5/2009

Kronika Polskiej Misji Historycznej / 7 Polscy Goście i Stypendyści Instytutu Historycznego Maxa Plancka oraz Polskiej Misji Historycznej w latach 2006 -2008 / 11 STUDIA I MATERIAŁY Postrzeganie królewskiego pałacu w państwie zachodniofrankijskim w IX i X wieku (Wojciech Fałkowski) / 17 Struktura, fabuła i historia.Wokół opowieści o odzyskaniu wzroku przez Mieszka (Galli Anonymi Cronicae, I, 4) (Przemysław Wiszewski) / 45 Obcy sąsiedzi. Obcy pod względem wyznaniowym i etnicznym w Kronice Anonima zwanego Gallem (Anna Aurast) / 65 Wojna i pokój w świetle doktryny o prawie naturalnym rozwiniętego i późnego średniowiecza (streszczenie) (Stefan Kwiatkowski) / 93 Niemcy, Francja i Polska w myśli politycznej Jacques'a Bainville'a (Grzegorz Kucharczyk) / 97 Odniemczanie na Opolszczyźnie w latach 1945-1950 na przykładzie zmian nazwisk (streszczenie) (Małgorzata Świder) / 113 Obraz Niemców w polskim fi lmie fabularnym w latach 1946-1995. Przyczynek do studiów nad mitami i stereotypami narodowymi (Eugeniusz Cezary Król) / 129

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj