ebook Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914–2003). Wydanie drugie poprawione i uzupełnione - Aleksy Kucy

Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914–2003). Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

W swojej monografii Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914-2003) autor prezentuje postać pierwszego zwierzchnika rosyjskiego prawosławia na terenie Wielkiej Brytanii. Książka jest nie tylko opisem życia i poglądów metropolity Antoniego, lecz także niezwykle ciekawą refleksją na temat losów współczesnego prawosławia i jego konfrontacji z nowożytnością i kulturą Zachodu. To bardzo ciekawe dzieło, które wykracza poza samą biografię prawosławnego hierarchy, ukazując tło historyczne opisywanych wydarzeń i odkrywając nową perspektywę interpretacyjną jego myśli. Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Pawluczuk (Uniwersytet w Białymstoku)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj