ebook Armia Wielkiego Księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska Polskiego w latach 1815-1830 - Maciej Trąbski

Armia Wielkiego Księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska Polskiego w latach 1815-1830

Książka opisuje wyszkolenie i dyscyplinę Wojska Polskiego w latach 1815-1830, uwzględniając rolę Wielkiego Księcia Konstantego jako Naczelnego Wodza. Omówiono tu wyszkolenie piechoty, kawalerii, artylerii i inżynierii, przebieg i organizację wielkich manewrów i wielkich parad, regulaminy i przepisy służby wewnętrznej oraz służby garnizonowej oraz kary i nagrody obowiązujące wówczas w wojsku. W formie aneksów zamieszczono m.in. schemat podstawowych szyków piechoty i kawalerii, strukturę organizacyjną Wojska Polskiego 1815-1830 oraz listę dowódców w Wojsku Polskim w omawianym okresie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj