ebook Angielski. Grammar Practice. Podręcznik z ćwiczeniami - Dorota Guzik,Dominika Tkaczyk

Angielski. Grammar Practice. Podręcznik z ćwiczeniami

Naucz się najważniejszych konstrukcji gramatycznych najczęściej stosowanych w rozmowach i tekstach pisanych, wymaganych egzaminach FCE, CAE oraz maturze na poziomie rozszerzonym. Dokładne wyjaśnienia gramatyczne w podręczniku zwracają uwagę na istotne różnice w użyciu podobnych konstrukcji oraz tłumaczą zasady tworzenia zdań w prosty i przejrzysty sposób. Poziom: średnio zaawansowany / zaawansowany W każdej lekcji: · dialog lub tekst prezentujący użycie gramatyki w kontekście, · dokładne wyjaśnienia z przykładami, · urozmaicone ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie reguł gramatycznych. Podręcznik przygotowany jest w wygodnym do wydrukowania formacie A-4. Po wykonaniu ćwiczeń możesz sprawdzić swoje odpowiedzi w kluczu znajdującym się na końcu każdej lekcji. Jeżeli chcesz korzystać z kursu również w wersji audiobook, pobierz wersję e-book + mp3 z nagranymi dialogami i ćwiczeniami dostępną w serwisie w dziale audiobook. Materiał kursu: 1. Conditionals (types: 0, 1, 2) 2. Conditionals (type 3 & mixed) 3. Unreal time (wish / if only / suppose / supposing / it’s time) 4. Would rather / would prefer / prefer 5. The Passive 6. The Passive & causative “have” 7. Reported Speech 8. Reported Speech – introductory verb 9. Modal verbs (can / could / may / might) 10. Modal verbs (must / have to / need) 11. Relative clauses Clauses of contrast / reason / result / purpose

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj