ebook Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu -

Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu

Podjęta problematyka w monografii jest trudna, ponieważ dotyczy treści z obszaru filozofii, aksjologii edukacji, sztuki, wychowania oraz psychologii. Przedstawione treści poszczególnych artykułów są trafnie podzielone na trzy obszary tematyczne i interesująco opracowane pod względem obszaru tej problematyki. Z recenzji dr hab. prof. UŚ Urszuli Szuścik

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj