ebook Wskazówki do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów - Norbert Szymkiewicz,Karolina Szewczyk-Cieślik,Norbert Szymkiewicz I Karolina Szewczyk-Cieślik

Wskazówki do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku eksploatacji instalacji, która powoduje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie. w pozwoleniu uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w instalacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj