ebook Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych - Marcin Wójcik

Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych

„(...) pracę dr. Marcina Wójcika oceniam ze wszech miar pozytywnie i w głębokim przekonaniu o jej znacznej wartości naukowej (...). Zarówno temat książki, sposób podejścia do jego analizy, zastosowane metody, jak i poziom pisarstwa naukowego wskazują, że opracowanie M. Wójcika spełnia warunki stawiane poważnym rozprawom naukowym. Jest w pełni dojrzałą analizą naukową o niekwestionowanej wartości teoretycznej i poznawczej, będąc też niewątpliwie krokiem naprzód w dorobku polskich geografów wsi.” Fragment recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza Rydza

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj