ebook Międzykulturowość i filozofia - Anna Czajka-Cunico

Międzykulturowość i filozofia

Międzykulturowość, czyli wyróżniające nasze czasy współistnienie w jednej przestrzeni życia osób przynależących do różnych kultur, tradycji, kierujących się różnymi sposobami myślenia, działania, sądzenia, od dawna stanowi wyzwanie dla humanistyki. Publikacja zawiera teksty, których wspólną intencją jest wprowadzenie aspektu międzykulturowego do ujmowania szeroko rozumianej problematyki humanistycznej – i nie tylko.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj